Ljubomir Ajduković dipl.iur. Predsednik Odbora za ljudska prava

Rođen 01.06.1981. godine u Vukovaru. Završio Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, te stekao stručno zvanje dipl.iur. Oženjen, otac troje dece.

Radio na stručnoj praksi u dva advokatska ureda na periodu od godinu dana. U firmu Vukovarsko-srijemske županije Eko-sustav d.o.o. za gospodarenje otpadom na mestu višeg stručnog saradnika za pravne poslove zapošljava se 2013. godine, a od novembra 2023. postaje predsednik Odbora za ljudska prava u Zajedničkom veću opština Vukovar.