Milica Stojanović, prof. Predsednik Odbora za obrazovanje

Rođena 01.07.1948. u Marincima. Završila je Filološki fakultet u Beogradu. Kao profesor srpskog jezika i književnosti radila u Gimnaziji Vukovar i bila savetnica-nadzornica za srpski jezik i voditelj nastave na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, bavila se prevođenjem udžbenika na srpski jezik i lektorisanjem. Koautor je udžbenika za učenike koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, od 1. do 8. razreda OŠ i udžbenika od 1. do 4. razreda gimnazija i srednjih stručnih škola.

Bila je većnik Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u dva mandata i većnik županijske skupštine Vukovarsko- sremske županije u tri mandata, kao član SDSS-a. Za svoj rad dobila je priznanje Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije. U Zajedničko veće opština dolazi 2016. godine na radno mesto Predsednice Odbora za obrazovanje