ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

24.09.2014.USLOVI KONKURSA ZA DODELU PRIVREDNIKOVIH STIPENDIJA

N A T J EČ A J 
za dodjelu stipendija odličnim studentima za akademsku godinu 2014/15. iz Fonda «Ivana Vujnović» 
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 


- da su državljani Republike Hrvatske; 
- da pohađaju fakultet na teritoriji Republike Hrvatske; 
- da upisuju najmanje drugu godinu osnovnih studija;
- da prosjek ocjena svih položenih ispita tokom studija iznosi najmanje 4,2. 
Dokumenti koje treba dostaviti: 
- prijavni obrazac (preuzeti na: www.privrednik.net); 
- molba za dodjelu stipendije; 
- životopis; 
- uvjerenje o redovitom upisu u narednu godinu studija s naznakom smjera ili studijske grupe; 
- potvrda fakulteta o prosjeku ocjena; 
- potvrda o prebivalištu; 
- izjava stipendiste da ne prima ni jednu drugu stipendiju; 
- fotokopija domovnice; 
- fotokopija potvrde ovlaštene ustanove o poznavanju stranog jezika; 
- fotokopija svih dobivenih nagrada i priznanja. 
Nakon zatvaranja natječaja s kandidatima koji ispunjavaju uvjete određene natječajem obavlja 
se intervju kojeg vodi Odbor za stipendiranje. 

 

 

N A T J E Č A J 

za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima za školsku/akademsku godinu 2014/15. iz Fonda «Vladimir Matijević» Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju srednjoškolci i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 


- da su državljani Republike Hrvatske; 
- da pohađaju srednju školu ili fakultet na teritoriji Republike Hrvatske; 
- da prosjek ocjena svih predmeta završenog razreda srednje škole (ili osmog razreda osnovne škole) 
iznosi najmanje 3,5 (uključujući i maturu ako su upisali prvu godinu studija); 
- da prosjek ocjena svih položenih ispita tokom studija iznosi najmanje 3,0 (ako upisuje više godine 
studija); 
- da studenti nemaju više od 25 godina (ne važi za kandidate na doktorskim studijama). 
Dokumenti koje treba dostaviti: 
- prijavni obrazac (preuzeti na: www.privrednik.net); 
- molba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom;
- uvjerenje o redovitom upisu u srednju školu za učenike odnosno na visoko učilište (s naznakom smjera 
ili studijske grupe) za studente; 
- za studente potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena fotokopija indeksa iz koje su vidljive 
ocjene položenih ispita (ako je upisao prvu godinu fotokopija svjedodžbe završnog razreda i mature); 
- za učenike fotokopija svjedodžbe završenog razreda (ako upisuje prvi razred – fotokopija svjedodžbe 
završnog razreda osnovne škole); 
- potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika; 
- izjava stipendiste da ne prima ni jednu drugu stipendiju; 
- fotokopija domovnice; 
- izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva; 
- uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva; 
- potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih 6 (šest) mjeseci prije raspisivanja natječaja, za sve 
članove domaćinstva koji su u radnom odnosu; 
- fotokopija potvrde centra za socijalnu skrb za korisnika stalne novčane pomoći; 
- fotokopija potvrde Porezne uprave o visini dohotka u godini prije raspisivanja natječaja;
- potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen); 
- izjava za djecu i omladinu bez jednog ili oba roditelja, djecu ili omladinu poginulih i nestalih, te za djecu i 
omladinu samohranih majki i očeva. 


Natječaj je otvoren od 24.09. do 12.10. 2014. godine. 


Odluku o dodjeli stipendija donijet će Upravni odbor na temelju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata 
putem "Privrednikovih" fondova i Kriterija i mjerila za stipendiranje učenika i studenata putem Fonda "Vladimir 
Matijević" i "Ivana Vujnović" u roku od 30 dana od dana zatvaranja natječaja.

Prijave dostaviti na adresu:

SPD PRIVREDNIK 
(za Fond „Vladimir Matijević“) 
Preradovićeva 18 
10 000 ZAGREB

Predana dokumentacija ostaje u arhivi Srpskog privrednog društva "Privrednik" i ne vraća se podnosiocima.
Sve informacija o natječaju možete dobiti upitom na e-mail fond@privrednik.net ili pozivom na broj 
01/ 485-44-78 od 10-13 sati svakog radnog dana tokom trajanja natječaja.