ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

26.03.2014.III modul projekta "Liderke u zajednici"

U  okviru projekta„ Liderice u zajednici „u ponedeljak 24.03.2014. u Belom Manastiru a nakon toga , utorak  25. 03.2014. godine u 12:00 časova u prostorijama ZVO-a, održan je  III modul  edukacije žena ,pripadnica nacionalnih manjina na kojem se govorilo o potrebi uključivanja žena  u društvene i političke strukture .

Predavačica na II modulu bila je predsednica udruženja HOMO Mirjana Galo. Moderatorica  tribine bila je sekretarka Zajedničkog veća opština Dragana Jeckov.

Prisutne učesnice su  putem  komunikacijskih vežbi  educirane o komunaciji kao elementarnoj veštini današnjice. Predavačica je tokom edukacije posebno govorila o potrebi podrške među ženama.

Projekt finansira Ured za ljudska prava i prava  nacionalnih  manjina Vlade Republike Hrvatske.