ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

30.12.2019.ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЗВО-А

Вуковар, 30.12.2019. - Претпоследњег дана 2019. године одржана је Скупштина Заједничког већа општина на којој је присуствовала већина већника делегираних из локалних самоуправа које улазе у састав ове српске институције.

На Скупштини су усвојени сви програми и планови пет одбора који делују унутар ЗВО-а као и Пројектног центра који је основан прошле године. У низу активности којима се Заједничко веће општина бави поменути су и неки нови планови и пројекти, а посебно је наглашено аплицирање према пројектима намењеним срединама насељеним са припадницима националних мањина, а средства за ту намену од стране државе повећана су за неколико милиона куна тако да ће у 2020. години она бити најмање 51,5 милиона куна.

Посебно је истакнута сарадња са локалним самоуправама у две најисточније жупаније као и са локалним самоуправама у матици и у том смислу очекују се и споразуми о сарадњи са општинама Љубовија, Инђија, Рума, те градовима Сремска Митровица и Суботица.

На Скупштини је стављен акценат и на пренос оснивачких права за основне школе са Вуковарско-сремске жупаније на општине Борово, Негославци и Маркушица што се коначно очекује ове године. Такође, истакнута је потреба за сарадњом са Српском православном црквом, Српским народним већем, Привредником, Просвјетом као и другим српским организацијама и удружењима.

Чланови Скупштине су поред плана рада једногласно усвојили и финансијски план који је знатно већи у односу на претходне године.

Захваљујући тако пројектованом буџету Заједничко веће општина, између осталог, издвајаће једнократну помоћ и за студенте као и за социјално угрожене грађане. На Скупштини су усвојени и стратешки план као и план рада и финансијски план Српског културног центра чији је оснивач управо Заједничко веће општина.

Скупштини се на крају обратила и саборска заступница СДСС-а Драгана Јецков која је истакла да је план рада Заједничког већа општина изузетно амбициозан и да као такав заслужује апсолутну подршку.