ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

11.03.2014.Саопштење за јавност

Обавештавамо све грађане који су поднели захтев за стамбено збрињавање да у четвртак, 13.03.2014. године ступа на снагу Уредба Владе РХ којом су дефинисани критеријуми за бодовање захтева за стамбено збрињавање.

 

Подсећамо све подносиоце захтева за стамбено збрињавање да су до 31. марта дужни сами да доставе Уреду државне управе у ВСЖ доказе и потврде којим доказују остваривање бодова. Уколико неко јавно тело води службену евиденцију, довољно је дати писану изјаву да се испуњавају услови за остваривање бодова и Уред државне управе ће од тих јавних тела затражити потребне исправе.

Како бисте могли проверити које услове за бодовање испуњавате, Заједничко веће општина је Уредбу о бодовању поставило на својој интернет страници.

 

За евентуална питања можете се обратити Одбору за људска права ЗВО-а или Уреду државне управе у ВСЖ.

 

 

 

Председник Одбора за људска права ЗВО

Дејан Дракулић