ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

17.02.2014.Konkurs za policajca

Zajedničko veće opština obaveštava zainteresovane da je objavljen konkurs za upis polaznika/polaznica na program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje

POLICAJAC/POLICAJKA U 2014/2015 GODINI .

 

USLOVI KONKURSA :

-Državljanstvo RH

-Završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju

-Posebna psihička i fizička zdravstvena sposobnost

-Propisana razina fizičke motoričke sposobnosti

-Dostojnost za obavljanje policijske službe

-Nepripadanje političkim strankama

- Do 28 godina starosti

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

-Popunjen obrazac prijave na konkurs (www.mup.hr )

-Kopija svjedočanstava svih razreda srednje škole i završnog ispita ili mature ili kopiju svjedočanstva o držvnoj maturi ili kopiju svjedočanstva o završnom radu

-Kopija domovnice ili lične karte ili pasoša

-Kopija uverenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariji od 6 meseci )

-Dokaz prava prednosti pri upisu

 

Rok za podnošenje prijave je od 10.02. do 25.02.2014.

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu:

 Ministarstvo unutarnjih poslova,

Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale

Ul. grada Vukovara 33

Zagreb sa naznakom: „Za natječaj“