ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

14.02.2019.САСТАНАК СА ЖУПАНОМ БОЖОМ ГАЛИЋЕМ

Вуковар, 13.02. -  У просторијама Вуковарско-сремске жупаније одржан је састанак српских представника са жупаном Божом Галићем. Теме састанка односиле су се на договор око реализације договорених планова за српску заједницу који су у претходним разговорима са жупаном договорени за 2019. годину.

Овом приликом српски представници исказали су своје незадовољство што још увек није извршен пренос оснивачких права за школе на подручју општина Борово, Негославци и Маркушица. Жупан је појаснио да је жупанија упутила допис одбору за образовање хрватског Сабора који је, као доносилац закона, једини меродаван да појасни да ли се чл. 93. ст. 3. Закона о одгоју и образовању односи и на ове три школе. Након добијања мишљења овог одбора жупанија ће поступити према њему.

Након тога, разговарало се о помоћи жупаније општинама са већински српским становништвом. Жупан је обећао подршку свакој од ових општина, конкретно за општину Негославци жупанија ће суфинансирати израду пројектне документације за школску дворану, а за општину Борово пројектну документацију за изградњу дома за старе и немоћне особе. За општине Маркушица и Трпиња биће издвојена средства за пројекте према њиховим потребама.

Жупанија ће у наредном периоду запослити неког припадника српске заједнице, вероватно техничког профила.

У 2019. години наставиће се суфинансирати рад ЗВО-а, а нешто већа средства издвојиће се и за пројекте Већа српске националне мањине Вуковарско-сремске жупаније.

Од стране жупана обећана је подршка раду и деловању удружења и организација са подручја жупаније које окупљају припаднике српске заједнице, а својим радом обогаћују друштвени живот у својим срединама.

Састанку са жупаном присуствовали су заменик жупана из реда српске националне мањине Ђорђе Ћурчић, председник Заједничког већа општина Срђан Јеремић, председник Жупанијске организације СДСС-а Душан Јецков и председник клуба већника СДСС-а у скупштини ВСЖ Винко Лазић.