ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

10.01.2019.САСТАНАК С ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА

Вуковар, 10.1. – Представници Заједничког већа општина из Вуковара састали су се с директорима основних школа из Вуковарско-сремске жупаније у којима се настава проводи по А моделу.

Будући да је Вуковарско-сремска жупанија као оснивач основних школа затражила од основних школа са подручја ове жупаније у којима се настава одвија на српском језику и ћириличном писму по моделу А образовања да доставе предлоге статута својих школа, одлучено је да представници Заједничког већа општина из Вуковара направе заједнички састанак са директорима тих школа.

ЗВО су предстаљали председник Срђан Јеремић и директорица одбора за образовање Милица Стојановић.

- Циљ овог састанка је био договор да све наше школе у којима се похађа настава по моделу А изађу с истим предлогом статута, односно с предлогом чланка 10. статута којим се дефинише делокруг и делатност рада саме школе. Оно што је нама битно за очување просветне аутономије српског народа на овом подручју јесте да у чланку 10 стоји да се настава одвија на српском језику и ћириличном писму осим за предмет хрватског језика. На овај начин стварамо предуслове да се наше школе предрегиструју као мањинске школе као што су то регистровале и остале националне мањине у Републици Хрватској – каже предесник ЗВО-а Срђан Јеремић.

Састанку су осим представника ЗВО-а те директора основних школа из Борова, Трпиње, Боботе и Маркушице присуствовали и начелници општина Борово Зоран Баћановић и Негославци Душан Јецков, заменик начелника општине Маркушица Мирослав Јелача као и саборска заступница СДСС-а Драгана Јецков.