ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

09.01.2019.САСТАНАК СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ ЖУПАНИЈСКОГ СУДА У ВУКОВАРУ

Вуковар, 9.1. - У згради Жупанијског суда у Вуковару одржан је радни састанак делегације Заједничког већа општина и руководства ове високе правосудне институције.

Испред Заједничког већа општина овом састанку присуствовали су председник ЗВО-а Срђан Јеремић, потпредседник ЗВО-а и заменик жупана Вуковарско-сремске жупаније Ђорђе Ћурчић, секретар ЗВО-а Винко Лазић и председник одбора за људска права ЗВО-а Јован Влаовић. Њихови саговорници били су председник Жупанијског суда у Вуковару Никола Бешенски и његов заменик Славко Теофиловић.

Теме разговора односиле су се на стање заступљености припадника српске заједнице у Жупанијском и Општинском суду у Вуковару у светлу надлежности које је својом одлуком Влада Републике Хрватске дала Заједничком већу општина везано за праћење сразмерне заступљености Срба у државним и јавним службама са посебним освртом на закључке и препоруке Међувладине мешовите комисије Србије и Хрватске везано за решавање проблема српске мањине у Републици Хрватској и хрватске мањине у Републици Србији. Председник Јеремић је овом приликом, као члан ове Међувладине мешовите комисије Хрватске и Србије, упознао представнике Жупанијског суда са закључцима и препорукама овог тела којима се тражи већи ангажман свих државних и јавних служби везано за повећање запошљавања припадника српске заједнице у њима кроз изналажење јаснијих и прецизнијих механизама да се постигне циљ усмерен у правцу да број припадника српске заједнице у свим државним и јавним службама достигне онај постотак који одговара постотку Срба који живи на подручју деловања те институције.

Господин Бешенски је током овог разговора више пута јасно напоменуо да ће апсолутно водити рачуна о сразмерној заступљености српске мањине у оквиру свог делокруга рада те да ће инсистирати да се на место особа српске националности које буду одлазиле у пензију запосле Срби јер је то једини начин да се дугорочно обезбеди пропорционална заступљеност, а тиме и обавезе које произилазе из Уставног закона о правима националних мањина, али и закључака и препорука Међувладине мешовите комисије које се односе на ову проблематику.

Договорена је интензивнија сарадња између Жупанијског суда у Вуковару и Заједничког већа општина  са циљем заједничког рада на свим оним проблемима и потребама припадника српске заједнице на овом подручју, а које су у надлежности ове две институције, примарно када је реч о заштити и јачању оних права који су законом дефинисани, а у пракси се не примењују довољно.