ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

23.12.2013.Објашњења у вези са пребивалиштем

Поштовани суграђани,

Дана 29. децембра 2012. године ступио је на снагу Закон о пребивалишту. Одредбама овог закона  прописано је да сви хрватски држављани који су већ до тог датума привремено боравили у иностранству дуже од годину дана имају рок до 29. децембра 2013. године да о томе лично обавесте полицијску управу или станицу на подручју Републике Хрватске где имају пријављено пребивалиште или да то лично ураде у дипломатско-конзуларном представништву Републике Хрватске (Београд , Суботица).

Особе које желе задржати ОСОБНУ ИСКАЗНИЦУ (Личну карту), и привремено пријавити одлазак из РХ, како би задржали здравствено осигурање или како се њихова имовина не би опорезивала као луксузна) требају приложити неки од следећих докумената: 

  • ако је у поступку обнове и повратка (доказ - копија захтева или решења Уреда за обнову);
  • ако је у поступку стамбеног збрињавања (доказ - копија захтева или решења Уреда за стамбено збрињавање);
  • ако лице привремено борави у иностранству због посла (доказ - потврда да је запослено у фирми са печатом и потписом власника фирме, ако власник фирме одбије да изда потврду о запослењу онда лице треба да доставити копију радне књижице);
  •  ако је  лице на школовању (доказ - потврда из школе или са факултета);
  • ако је лице на дуготрајном  лечењу (доказ - потврда лекара или болнице);
  • ако је лице незапослено треба да достави Изјаву да је изгубило посао и да га уздржавају родитељи или брачни друг;
  • ако је лице због година старости неспособно за самосталан живот и уздржавање  треба да напише изјаву у смислу да га због старости или болести уздржавају деца или рођаци.

Попуњавање Образца 1 и Изјаве

Ако лице жели задржати хрватску личну карту онда се заокружује на обрасцу слово Д (пријава привременог одласка изван Републике Хрватске).

У истом обрасцу 1 треба попунити  рубрике  од 1 до 8 и рубрику 14  (рубрике 9, 10, 11, 12, 13 и 15 се не попуњавају).

У рубрици 14 лице треба да напише државу и место изван Републике Хрватске у коју привремено одлази, на које време и разлог одласка (на пример. Србија, Нови Сад , адреса , на 5 година, због нпр. посла).

Важно је нагласити да се привремени одлазак из Републике Хрватске може пријавити до 5 година. Након истека 5 година тј. 2018. године лице може пријавити привремени одлазак из Републике Хрватске, на још  три године тј. све док борави у иностранству.

У изјави лице које пријављује привремени одлазак из Хрватске подцртава реч означену са две звездице ** (привремено боравим).