ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

07.11.2018.САСТАНАК СА ЖУПАНОМ ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ

Вуковар 7.11 - У простору Вуковарско-сремске жупаније одржан је састанак представника српских институција са подручја Вуковарско-сремске жупаније са представницима жупаније - жупаном Божом Галићем и замеником жупана Дамиром Барном.

Српску заједницу представљали су председник Заједничког већа општина Срђан Јеремић, потпредседник ЗВО-а и заменик жупана ВСЖ Ђорђе Ћурчић, председник Већа српске националне мањине ВСЖ Светислав Микеревић, председник ЖО СДСС-а Душан Јецков и секретар ЗВО-а и председник клуба већника СДСС-а у скупштини ВСЖ Винко Лазић.

Теме састанка биле су располагање пољопривредним земљиштем у власништву Републике Хрватске, поново исказан јединствен став српских представника везано за што хитнији пренос оснивачких права за Основне школе Борово, Негославци и Маркушица. Разговарало се и о потреби повећања броја запослених припадника српске националне мањине унутар саме жупаније као и о обавези жупаније да до краја године изврши своје финансијске обавезе према нашим општинама везано за њихове започете пројекте.

Посебна пажња била је посвећена изради буџета жупаније за наредну календарску годину. У том смислу, затражено је да жупанија предвиди већа средства за помоћ српској заједници у свим сегментима, а за чега је исказано разумевање и спремност представника Вуковарско-сремске жупаније.