ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

27.11.2013.Обавештење о роковима везаним за Закон о пребивалишту

29. децембра 2013. године  рок је  до када се надлежним полицијским управама требају пријавити сви грађани који не живе на адреси пребивалишта у РХ  већ су годинама у иностранству или им је истекла лична карта.
Ступањем на снагу новог Закона о пребивалишту, децембaр 2012. године, грађани су дужни надлежној полицијској управи или станици  пријавити пребивалиште или боравиште у коме бораве најмање три месеца.

Овим Законом је предвиђена процедура брисања из евиденције пребивалишта по службеној дужности за све оне  за које се провером на терену  утврди да стварно не живе на пријављеној адреси.


Из процедуре брисања из евиденције пребивалиште  изузете су избеглице које су у програму обнове или стамбеног збрињавања, а некретнина им још није обновљена, враћена или нису на други начин стамбено збринути у Хрватској. Особе с овим статусом до 29. децембра неће бити подвргнуте полицијској провјери.

Све избеглице, односно сви који на дан доношења закона најмање годину дана нису живјели на територији Хрватске, морају се до 29. децембра јавити у надлежну полицијску управу на чијем подручју имају пријављено пребивалиште и обавијестити полицију о свом боравку изван Хрватске. То могу учинити непосредно у полицији или путем надлежне дипломатске мисије, односно конзуларних уреда Републике Хрватске.

Потврдом надлежних органа у којој бораве могу доказати да тамо бораве због рада који нема трајни карактер.

Битно је истаћи да се одјавом пребивалишта не губи хрватско држављанство нити права која из њега произилазе тако да нема разлога за забринутост за промет некретнина и друге имовинско правне односе.

За све детаљније информације у вези са питањем пребивалишта/боравиште обратити се у правну службу ЗВО-а.

 

Правна служба ЗВО-а