ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

30.04.2018.САСТАНАК СА ДИРЕКТОРКОМ ВУКОВАРСКЕ БОЛНИЦЕ

Вуковар, 30.04. - Председник Заједничког већа општина Срђан Јеремић у пратњи заменика Осјечко-барањског жупана и потпредседника ЗВО-а Радомира Чварковића и секретара ЗВО-а Винка Лазића, посетио је Општу болницу Вуковар где је разговарао са директорком ове институције Весном Босанац.

Будући да према овластима из Одлуке Владе Републике Хрватске о оснивању ЗВО-а наша институција треба да води рачуна о пропорционалној заступљености припадника српске заједнице и у здравственим службама, делегацију Заједничког већа општина занимало је какво је стање по том питању када је у питању вуковарска болница.

Весна Босанац информисала је о томе да је у последње време примљен један значајнији број припадника српске заједнице на рад у болници - како када су у питању доктори тако и када је реч о медицинским техничарима и осталом помоћном особљу. Од стране представника Заједничког већа општина указано је на потребу примене тзв. позитивне дискриминације која једина може омогућити припадницима мањинских заједница да буду равноправни са већинским народом који је бројнији и због тога му малобројнији припадници српске националне мањине не могу парирати под неким "тржишним" условима.

Затражено је да се прими у радни однос одређени број припадника српске заједнице, наравно оних који испуњавају неопходне и прописане формалне услове за неко радно место, у наредном краткорочном периоду јер је пропорционална заступљеност загарантована већим бројем домаћих и међународних аката.

Заједничко веће општина ће пратити развој ситуације по овом питању надајући се позитивним корацима у том смеру. У супротном ћемо бити присиљени предузети све, домаћим и међународним правом, доступне инструменте и механизме како би припадници српске заједнице били заступљени у укупном броју запослених према структури становништва које својим деловањем покрива вуковарска болница.