ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

30.03.2018.ОСНОВАНО СПОРТСКО ДРУШТВО СРБА У ХРВАТСКОЈ

Загреб, 30.03 - У просторијама СНВ-а у Загребу одржана је оснивачка скупштина "Спортског друштва Срба у Хрватској". Ово друштво заједнички су основали Српско народно веће, Заједничко веће општина, Српско привредно друштво "Привредник" и Српско културно друштво "Просвјета". 

Делатности овог спортског удружења биће:

1. Осмишљавање и провођење едукативних пројеката и програма промицања спортских активности чланова Удружења и укључивање деце и младих у исте; 
2. Организовање радионица, предавања, школа, кампова и сл. ради стицања и развијања знања и вештина и праћења нових трендова у спорту и спортског начина живота; 
3. Организовање програма едукације на подручју спорта уопштено ради развијања потенцијала деце и младих у смеру здравог начина живљења кроз бављење спортским активностима; 
4. Носилац активности фудбалске репрезентације српске националне мањине у Републици Хрватској; 
5. Организовање манифестација и мултимедијалних пројеката, сусрета и турнира ради остваривања циљева Удружења; 
6. Сарадња с удружењима, установама, закладама ради остваривања циљева Удружења; 
7. Сарадња с домаћим и међународним организацијама које делују у циљу развоја спорта и спортског начина живота; 
8. Сарадња са школама и спортским удружењима те телима локалне управе, самоуправе и надлежним министарствима; 
9. Прикупља и расподељује хуманитарну помоћ и друга материјална и финансијска средства од грађана, организација и институција и других правних субјеката, социјално осетљивим скупинама у циљу подмиривања њихових основних животних потреба, те ради тога сарађује са грађанима и сродним организацијама и институцијама у земљи и иностранству.

За председника је изабран Милан Мартиновић, а за потпредседнике Срђан Јеремић и Немања Еремић.