ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

26.03.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ПРИЗНАЊА ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА

Вуковар, 26.3.2018

Одбор за признања

Број: 01-202/18

На основу чл.7. Правилника о додели признања Заједничког већа општина, Одбор зa признања 

О Б Ј А В Љ У ЈЕ

Јавни позив за подношење предлога за признања

Заједничког већа општина

Позивају се:

 • грађани( група од најмање 3),
 • правне особе, установе
 • чланови Скупштине ЗВО-а 

да поднесу своје предлоге за  признања ЗВО-а :

 ПЛАКЕТА

је јавно је признање које се додељује за изузетна остварења постигнута на подручју ЗВО-а,  а у корист промоције и свеукупног јачања српске етничке заједнице.

Плакета се додељује за изузетна достигнућа у области :

 • науке, образовања, културе и спорта
 • друштвеног развоја
 • економског напретка

Плакета се може доделити за животно дело или за изузетан успех у одређеној делатности у периоду од оснивања ЗВО-а до данас.

Плакета се може доделити појединцу или правној особи ( установи,организацији) која живи или делује на подручју ЗВО-а, Републике Хрватске  Републике Србије и српске дијаспоре.

ПОВЕЉА

 

је јавно признање Заједничког већа општина за допринос, очувању и развоју националног, културног и духовног идентитета српске етничке заједнице на простору деловања Заједничког већа општина .

Повеља се додељује за посебан допринос и развој у области :

 • економије-привреде
 • образовању,култури,спорту
 • свеукупан друштвени развој српске етничке заједнице на простору ЗВО-а .

Повеља се може доделити појединцу, установама и другим правним особама које живе и раде на простору деловања ЗВО-а,Републике Хрватске, Републике Србије и српске дијаспоре.

Предлози за  признања ЗВО-а треба да  садрже :

-     биографију  кандидата са  детаљним образложењем заслуга и разлога  због којих се предлаже за признања ЗВО-а.

 • податке о статусу правне особе, деловање те образложење постигнутих резултата  због којих се предлаже за признања ЗВО-а .
 • врста признања за која се предлаже појединац или правна особа
 • документација која потврђује оправданост предлога : објављени радови, анализе, критике , јавне оцене струке, такмичарски резултати и сл.

 

Признања се додељују на свечаности поводом Дана Заједниичког већа општина 23. маја 2018.године .

Предлози се могу поднети до 18.априла 2018 г. лично или поштанским путем на адресу:

Заједничко веће општина, Е. Кватерника 1, Вуковар, обавезно са назнаком „За доделу признања“.

 

У Вуковару, 26.3.2018.                                                                                              Председник                                                                                                                                                              Одбор за признања                                                                                                                                                    Милица Стојановић,проф