ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

06.03.2018.КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У ПОЛИЦИЈУ

Загреб, 01.03. – Министарство унутрашњих послова Републике Хрватске расписало је конкурс за упис полазника у Програм средњошколског образовања одраслих за занимање полицајац/полицајка, а ове године планира се упис 600 полазника.

Конкурисати могу држављани и држављанке Републике Хрватске под условом да:

- имају завршену средњу школу у четверогодишњем трајању,

- немају навршених 28 година на дан 10. септембра 2018. године,

- имају посебну психичку и телесну здравствену способност, 

- имају прописану разину телесне моторичке способности,

- су особно достојни за обављање полицијске службе,

- нису чланови политичке странке.

Кандидати и кандидаткиње имају могућност у пријави на конкурс се позвати на право предности под једнаким условима при упису у програм, у складу са:

- чланом 22. Уставног закона о правима националних мањина (Народне новине, бр. 155/02 и 47/10-Одлука Уставног суда Републике Хрватске, 80/10 и 93/11-Одлука Уставног суда Републике Хрватске)

Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе се на адресу:

МИНИСТАРСТВО УНУТАРЊИХ ПОСЛОВА

Управа за правне послове и људске потенцијале

Загреб, Улица града Вуковара 33,

с назнаком „за натјечај“.

Рок за подношење пријава је од 1. марта до 6. јула 2018. године.

 

За додатне информације можете се јавити и у Заједничко веће општина на адреси Еугена Кватерника 1 или на број телефона 032/422-750. Комплетан садржај конкурса можете прочитати и преузети на страницама МУП-а: конкурс и образац за пријаву.