ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

06.02.2018.САСТАНАК У ДРЖАВНОМ УРЕДУ ЗА ОБНОВУ И СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Загреб, 06.02. - На иницијативу ЗВО-а, са представницима Средишњег државног уреда за обнову и стамбено збрињавање (СДУОСЗ) на челу са државним тајником Николом Мажаром и заменицом државног тајника Татјаном Вукобратовић Спасојевић састали су се председник клуба заступника СДСС-а и саборски заступник Борис Милошевић, председник ЗВО-а Срђан Јеремић, секретар ЗВО-а Винко Лазић и председник одбора за људска права Јован Влаовић.

У оквиру пружања бесплатне примарне правне помоћи ЗВО је спознало који су то све проблеми на које странке наилазе у погледу стамбеног збрињавања. Тако су теме разговора биле могућност замене некретнина, обнова некретнина у којима су особе стамбено збринуте, престанак права на стамбено збрињавање, бодовање према Уредби о критеријима за бодовање захтева за стамбено збрињавање, нагодба између СДУОСЗ-а и ТЕХНОСТАНА д.о.о., Уговори о преносу уговора о потрошњи топлинске енергије склопљених између СДУОСЗ-а и физичких особа, стамбено збрињавање припадника српске националне мањине те удео припадника српске националне мањине у укупном броју запослених у СДУОСЗ-у и Регионалним уредима СДУОСЗ-а.

Представници СДУОСЗ-а изнели су своје виђење законских и подзаконских прописа и стања на терену, након чега је донет закључак да је потребна квалитетнија сарадња и комуникација између СДУОСЗ-а и ЗВО-а, који ће и даље скретати пажњу СДУОСЗ-у на проблеме које припадници српске националности мањине имају у овом подручју.