ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

01.02.2018.Natječaj za radno mjesto generalnog sekretara SKD "Prosvjeta"

Na temelju odluke Glavne skupštine Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" i člana 27., 31. i 39. Statuta, Glavni odbor SKD "Prosvjeta", Berislavićeva 10, Zagreb, raspisuje natječaj za radno mjesto generalnog sekretara SKD "Prosvjeta"

Uvjeti:

-VSS;

-najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

-poznavanje rada na kompjutoru;

-da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

-da nije krivično gonjen/a i/ili kažnjavan/a

 

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu molbu na natječaj, kandidati/kinje su obavezni dostaviti:

-biografiju (s osvrtom na angažman u srpskoj zajednici);

-kopiju diplome;

-dokaz o radnom iskustvu- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja;

-potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na kompjutoru;

-uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan/a za krivična djela

 

Oglas se objavljuje na web stranici Društva, SPD "Privrednik", Srpskog narodnog vijeća, Zajedničkog vijeća općina te Novosti.

Rok prijave je 15.2.2018.

Glavni odbor zadržava pravo, do donošenja odluke o izboru, poništiti natječaj.

Prijave s odgovarajućom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici, poštom ili lično na adresu Društva, Berislavićeva 10, 10 000 Zagreb, s napomenom-Za natječaj za mjesto generalnog sekretara SKD "Prosvjeta".