ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

22.01.2018.САСТАНАК КОД ПРЕДСТОЈНИКА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ВС ЖУПАНИЈИ

Вуковар, 22.01. - Представници Заједничког већа општина имали су радни састанак код новоизабраног предстојника канцеларије државне управе у Вуковарско-сремској жупанији Мариа Баножића. Осим међусобног упознавања, ово је била прилика да се разговара о тренутној ситуацији на подручју наше жупаније везано за делокруг рада ове канцеларије државне управе.

Представници ЗВО-а указали су на непоштивање многих законских прописа које је донео Сабор Републике Хрватске као највише представничко тело у држави. Ради се о Уставном закону о правима националних мањина, Закона о одгоју и образовању на језику и писму националних мањина као и Закона о службеној употреби језика и писма националних мањина. Указано је на податке којима располазе ЗВО, а који говоре да српска заједница није довољно заступљена у структури запослених ове канцеларије државне управе. Предстојник је обећао доставити попис запослених по националној структури те покушати изнаћи решење за запошљавање неколико припадника српске националне мањине у испоставама на подручју жупаније.

Заједнички је закључено да се састанци требају интензивирати, а све са циљем промптног решавања потенцијалних проблема који се могу појавити у будућности. Циљ састанака ће, осим горе наведеног, бити стварање претпоставки за привредни развој овог краја па и по том основу постојаће потреба боље сарадње ове две институције.