ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

28.08.2017.ОДРЖАН НАУЧНИ СКУП У ГОЛУБИЋУ О ХРВАТСКО-СРПСКИМ ОДНОСИМА

На десетом Међунардоном научном скупу „Хрватско-српски односи“ у Голубићу код Обровца 25. августа учествовали су бројни научници и политичари из Србије и Хрватске, а један од говорника био је и председник Заједничког већа општина Срђан Јеремић.  Он је говорио на тему „Мирна реинтеграција источне Славоније, Барање и западног Срема“ о формирању ЗВО-а у смислу међународних докумената на којих је настало.

Указано је и на уговор који је РХ потписала приликом приступања ЕУ, а у којем се посебна пажња усмерава на праћење остварења права националних мањина - пре свега кроз примену Уставног закона о правима националних мањина, решавање отворених питања везано за избегличка питања и њихов повратак те доследну заштиту и јачање људских права.

Срђан Јеремић је на скупу рекао да је у протеклих 20 година само мањи део проблема српске заједнице потпуно или делимично решен док је највећи део проблема који су били актуелни и пре 20 година у већој или мањој мери још увек присутан као што су неадекватна примена уставног закона о правима националних мањина, непостојање пропорционалне заступљености у запошљавању у јавним и државним службама, полицији, правосуђу, нерешено питање регистрације школа као мањинских, нерешено питање исплате пензија за период 1991-1997 године, нерешена стамбена проблематика, нерешен статус ЗВО-а на начин који би одговарао његовом значају за српску заједницу и међународним документима на основу којих је формирано, као и нерешена питања жртава рата.