ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

23.03.2017.Јавни позив за подношење предлога за доделу признања ЗВО-а

Одбор за доделу признања

Број : 01-73/17

На основу чл.7. Правилника о додели признања Заједничког већа општина, Одбор за доделу признања

О Б Ј А В Љ У ЈЕ

 

Јавни позив за подношење предлога за доделу признањ Заједничког већа општина

Позивају се:

  • грађани( група од најмање 3),
  • правне особе,

чланови Скупштине ЗВО-а да поднесу своје предлоге за доделу признања ЗВО-а :

 ПЛАКЕТА 

 је јавно је признање које се додељује за изузетна остварења постигнута на подручју ЗВО-а,  а у корист промоције и свеукупног јачања српске етничке заједнице.

Плакета се додељује за изузетна достигнућа у области :

  • науке, образовања, културе, спорта
  • друштвеног развоја
  • економског напретка

Плакета се може доделити за животно дело или за изузетан успех у одређеној делатности у периоду од оснивања ЗВО-а до данас.

Плакета се може доделити појединцу или правној особи, која живи или делује на подручју ЗВО-а, Републике Хрватске,  Републике Србије и српске дијаспоре.

ПОВЕЉА

је јавно признање Заједничког већа општина за допринос, очувању и развоју националног, културног и духовног идентитета српске етничке заједнице на простору деловања Заједничког већа општина .

Повеља се додељује за посебан допринос и развој у области :

  • економије-привреде
  • образовању,култури,спорту
  • свеукупан друштвени развој српске етничке заједнице на простору ЗВО-а

Повеља се може доделити појединцу, правним особама које живе и раде на простору деловања ЗВО-а, Републике Хрватске,  Републике Србије и српске дијаспоре.

Предлози за доделу признања ЗВО-а треба да  садрже :

 

-биографију  физичке особе са  детаљним образложењем

-податке о статусу правне особе, деловање те образложењем.

-врста признања за која се предлаже појединац или правна особа

-документација која потврђује оправданост предлога: објављени радови, анализе, критике, јавне оцене струке, такмичарски резултати и сл.

 

Плакета се додељује на свечаности поводом Дана Заједниичког већа општина, 23. маја 2017.године .

Предлози се могу поднети до 13.04.2016.  лично или поштанским путем на адресу:

Е. Кватерника 1, 32000 Вуковар са назнаком „За доделу признања“

 

У Вуковару, 23 03.2017.                                                                                               Одбор за доделу признања