ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

08.03.2017.JAVNI NATJEČAJ

Temeljem članka 40. Zakona o ustanovama( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 37. Statuta Srpskog kulturnog centra(u daljem tekstu SKC) od 10.12.2013.godine ,

Upravno vijeće SKC-a  na sjednici održanoj dana, 08.03.2017.god.,raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za imenovanje ravnatelja SKC-a u Vukovaru

Uvjeti:

-preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

-ispunjava uvjete za stručnog radnika ili suradnika u SKC-u

-najmanje pet godina rada u kulturi ili obrazovanju

- poznavanje kulture,istorije srpske nacionalne manjine

-izvrsno poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti :

-životopis

-dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnicu)

-dokaz o stručnoj spremi

-dokaz o radnom stažu u kulturi ili obrazovanju

-potvrda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starija od 6 mjeseci)

 

Ravnatelja imenuje i razrješava Skupština  Zajedničkog vijeća općina.

Mandat ravnatelja je 5 godina.

Radni odnos ravnatelja se zasniva na puno radno vrijeme

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana od dana objave  natječaja.

Prijave se podnose  na adresu : Srpski kulturni centar  ul. Eugena Kvaternika 01, Vukovar s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu SKC-a-  Ne otvarati“

Nepotpune i nepravovremene prijave na  javni natječaj neće se razmatrati.

Upravno vijeće SKC-a zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

U Vukovaru,08.03.2017.

Upravno vijeće SKC-a