ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

02.10.2013.НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА НОВИНАРЕ, ОДРЖАНОЈ 27.СЕПТЕМБРА У БОРОВУ, ПРЕДСТАВЉЕН ЈЕ ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈЕ И ХРВАТСКЕ
Прекограничном сарадњом до економског напретка

Општине Борово и Негославци партнери су на пројекту „Мрежа центара за развој предузетништва и прекограничну сарадњу“. Пројекат финансира Европска унија кроз ИПА програм прекограничне сарадње Србија –Хрватска 2007-2013. Проводи се између пет општина, две поменуте из Хрватске и општина Тител, Темерин и Жабаљ из Србије. Поводом овог пројекта и успешне реализације обуке полазника за писање пројектних предлога, 27. септембра у Борову, одржана је конференција за новинаре. О пројекту су том приликом говорили начелници општина Борово и Негославци - Зоран Баћановић и Душан Јецков, те чалнови пројектног тима Сенка Ромић и Светлана Парошки. Имплементација пројекта започела је 1. марта и трајеће све до септембра 2014. год. Циљ је унапређење односа између суседних земаља кроз развој економске регионалне и локалне сарадње. То подразумева оснивање и опремање заједничке прекограничне развојне институције, односно мреже локалних развојних и предузетничких центара у општинама партнерима.

Вредност овог пројекта је 197 000 евра, од чега су 72 000 евар добиле општине у Хрватској. Носилац пројекта је Агенција за развој општине Темерин, а водећи партнер у Републици Хрватској је општина Борово. Кроз овај пројекат реализоваће се седам активности, од којих су најзначајније пословна обука младих и опремање предузетничких центара. У марту је објављен јавни позив путем којег је изабрано 21 полазник из Борова, Негославаца и Ердута. Обука је започета 29.августа и трајала је 21 дан, а водила ју је директорка ПОРЦА општине Ердут Бојана Орсић. Едукацију су похађали високо образовани и незапослени становници општина партнера на овом пројекту. Полазници су стекли основна знања о писању пројектних предлога. Кроз теоретски и практичан рад упознати су са основама за рад на стварању пројеката и презентацију истих. За стечено знање биће им додељени сертификати, а најуспешнији биће запослени у новоотвореним предузетничким центрима.

Предузетничко развојни центри рад на првим пројектима требало би започну већ од фебруара следеће године, када се планира њихово отварање. Рад центара подразумеваће пружње помоћи свим пословним субјектима, грађанима и локалној самоуправи, те успостављање сарадње са суседним државама. Одрживост пројекта огледаће се, управо, кроз њихов рад који би требао да побољша прекограничну, регионалну, економску и привредну сараднју те створи стабилне основе за даље повезивање, развој и равноправно учешће у ЕУ интеграцијама.

Следећа, веома важна активност, у оквиру пројекта је сусрет предузетника Србије и Хрватске. Скуп ће се одржати у Борову средином новембра, а учествоваће стотињак привредних субјеката из обе земље. Њихово повезивање требало би да створи добре претпоставке за развој и привредну срадњу између две државе.

Јадранка Јаћимовић-Иван