ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

16.03.2015.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ЗВО-А

Одбор за доделу признања

Број : 01-82/15

На основу чл.7. Правилника о додели признања Заједничког већа општина, Одбор за доделу признања

 

О Б Ј А В Љ У ЈЕ

Јавни позив за подношење предлога за доделу признања Заједничког већа општина

 

Позивају се:

  • грађани( група од најмање 3),
  • правне особе, установе
  • чланови Скупштине ЗВО-а  

да поднесу своје предлоге за доделу признања

ПЛАКЕТА

је јавно је признање које се додељује за изузетна остварења постигнута на подручју ЗВО-а,  а у корист промоције и свеукупног јачања српске етничке заједнице.

Плакета се додељује за изузетна достигнућа у области :

  • науке, образовања, културе и спорта
  • друштвеног развоја
  • економског напретка

Плакета се може доделити за животно дело или за изузетан успех у одређеној делатности у периоду од оснивања ЗВО-а до данас.

Плакета се може доделити појединцу или правној особи ( установи,организацији) која живи или делује на подручју ЗВО-а, Републике Хрватске, Републике Србије и српске дијаспоре.

ПОВЕЉА

је јавно признање Заједничког већа општина за допринос, очувању и развоју националног, културног и духовног идентитета српске етничке заједнице на простору деловања Заједничког већа општина .

Повеља се додељује за посебан допринос и развој у области :

  • економије-привреде
  • образовању,култури,спорту
  • свеукупан друштвени развој српске етничке заједнице на простору ЗВО-а .

Повеља се може доделити појединцу, установама и другим правним особама које живе и раде на простору деловања ЗВО-а, Републике Хрватске, Републике Србије и српске дијаспоре.

Предлози за доделу признања ЗВО-а треба да  садрже :

 

-биографију  физичке особе са  детаљним образложењем заслуга и разлога  због којих се предлаже за признања ЗВО-а.

-податке о статусу правне особе, деловање те образложење постигнутих резултата  због којих се предлаже за признања ЗВО-а .

-врста признања за која се предлаже појединац или правна особа

-документација која потврђује оправданост предлога : објављени радови, анализе, критике , јавне оцене струке, такмичарски резултати и сл.

Плакета се додељује на свечаности поводом Дана Заједниичког већа општина 23. маја 2015.године .

Предлози се могу поднети до 06.04.2015.  лично или поштанским путем на адресу Е. Кватерника 1 са назнаком „За доделу признања“.

У Вуковару, 16.03.2015.

Одбор за доделу признања