ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

22.12.1997.ODBOR ZA LJUDSKA I GRAĐANSKA PRAVA

Odbor za zaštitu ljudskih, građanskih i manjinskih prava u svom radu aktivno učestvuje u očuvanju i ostvarivanju ljudskih, građanskih i etničkih prava pripadnika srpske nacionalne zajednice, u skladu sa Ustavnim zakonom o pravu nacionalnih manjina Republike Hrvatske. Posebna pažnja posvećuje se narušenim ljudskim pravima posebno iz oblasti imovinskih prava, prava iz radnih odnosa, stambene problematike. Kroz rad sa strankama vrši se edukacija stanovništva kroz njihovo upoznavanje sa važećim propisima RH o pravima nacionalnih manjina i načinu njihovog ostvarivanja kroz razvijanje demokratske kulture i mađusobne tolerancje svih stanovnika sa ovog područja a u cilju stvaranja uslova za zajednički život i napredak. Pravilnom edukacijom naš Odbor postiže kod stanovništva izvesnu sigurnost u zaštiti svojih prava kao i poverenje u celokupni pravni poredak RH.