ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

09.10.2018.САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ ДРУШТВА СРБА У ХРВАТСКОЈ

Загреб, 09.10. - У простору СНВ-а одржан je први састанак Управног одвора Спортског друштва Срба у Хрватској након што су завршене све предрадње везане за добијање сагласности надлежног Уреда државне управе на Статут друштва и његовог уписа у регистар удружења.

Састанком је председавао председник Мирко Мартиновић, а присутни су били готово сви чланови УО које су у ово тело именовале институције које су га и основале. Тако је испред Заједничког већа општина на састанку био Срђан Јеремић који је и потпредседник овог спортског друштва, Немања Еремић испред ФК Петрова Гора као потпредседник друштва, Дејан Михајловић испред СКД "Просвјета", Марко Игњатић као представник СПД "Привредник" те Татјана Драгичевић у својству пословне тајнице друштва. Изостанак је оправдао Саша Милошевић као представник Српског народног већа.

Разговарало се о плановима рада до краја текуће године при чему је договорено да ће друштво до краја 11. месеца организовати хуманитарни малофудбалски турнир у Загребу са циљем прикупљања средстава за хуманитарну акцију којом се породици Богуновић из Карина Доњег жели изградити кров на кући и адаптирати простор у којем станују. У њему ће учешће узети екипе како из источног тако и из западног дела државе. Надаље, договорено је да друштво аплицира према свим потенцијалним изворима финансирања како би се осигурала неопходна средства за његово квалитетно и континуирано деловање те да се успоставе везе са свим релевантним спортским савезима и асоцијацијама, како унутар РХ, тако и изван њених граница, а посебно са спортским институцијама и клубовима из Републике Србије.

У даљем раду, друштво ће акценат ставити на формирање репрезентације српске националне мањине у Републици Хрватској, организовању спортских кампова за наше најмлађе, помоћ спортским удружењима која окупљању припаднике српске заједнице у Републици Хрватској, њихово међусобно повезивање, рад на заједничким пројектима и све оно друго што би могло допринети развоју спортске делатности међу припадницима нашег народа који живи у Републици Хрватској.

Дефинисани су задаци сваког појединог члана УО како би се у што краћем времену комплетирала база података и кренуло у реализацију планираних активности.