ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

04.10.2018.САСТАНАК СРПСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У ЗАГРЕБУ

Загреб, 4.10. – Одржан је састанак представника српских институција и организација које делују у Републици Хрватској , а на којем су присуствовали представници Српске православне цркве, Српског народног већа, Заједничког већа општина, Српског привредног друштва "Привредник", Српског културног друштва "Просвјета", Српског демократског форума те саборски заступници СДСС-а.

Теме разговора односиле су се на стање након што је Вуковарско-сремска жупанија одбила да изврши пренос оснивачких права за Основне школе Борово, Негославци и Маркушица као и остале проблеме везано за образовање припадника српске националне мањине у Републици Хрватској, информације о реализацији програма Владе Републике Хрватске за помоћ подручјима насељеним припадницима националних мањина, социјално - хуманитарном стању средина у којима живе припадници српског народа у Републици Хрватској као и проусташки историјски ревизионизам и негационизам.

Закључено је да се интензивирају активности са циљем решавања бројних проблема у образовању припадника нашег народа у настави по моделу А и Ц као и да се инсистира преко свих инстанци да се пренос оснивачких права за наведене три општине изврши, најкасније, до почетка 12. месеца текуће године.

Борис Милошевић информисао је присутне о пристиглим пријавама на расписане позиве три министарства - министарства регионалног развоја и фондова ЕУ, министарства пољопривреде и министарства обрта и предузетништва за финансирање пројеката у подручјима на којима припадници националних мањина чине минимум 5 % укупног броја становништва. На сва три расписана јавна позива стигао је изнимно велики број пријава што само по себи говори у прилог чињеници да су подручја на којима живе припадници нацопналних мањина (пре свега Срби) неразвијена и да постоји велика потреба да се издвоје значајнија средства како би се стање на тим просторима поправило, а народу омогућили услови за живот достојан човека.


Кроз међусобну комуникацију и размену мишљења, закључено је да је социјално-хуманитарно стање средина у којима живе припадници српског народа у Републици Хрватској на изразито ниском нивоу. У том смилсу, циљ наших саборских заступника је пронаћи додатна финансијска средства у буџету за ове потребе, али и већа средства за наше институције које се баве решавањем и ове врсте проблема наших сународњака.


Посебан акценат стављен је на јачање проусташког историјског ревизионизма и негационизма тековина народноослободилачке борбе током Другог светског рата. С обзиром да су ове појаве попримиле изразито велике димензије и да је клима у друштву попримила елементе десног екстремизма, договорено је да ће се о овим појавама информисати релевантни представници међународне заједнице како би се спречиле овакве појаве и омогућио живот свих становника Републике Хрватске у миру и без страха. Такође, од представника међународних институција који се баве заштитом људских права и права националних мањина, затражиће се помоћ како би се закони које је Република Хрватска донела, а односе се на права националних мањина, почели у потпуности и без изузетака примењивати у пракси.


На крају, договорено је да се овакви састанци требају организовати чешће и то најмање једном у три месеца, како би се представници српских институција што боље повезали и заједнички решавали проблеме нашег народа.