ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

31.12.1997.Секретар ЗВО-а, Драгана Јецков, дипл.правник.

- Рођена 08.07.1976. год. у Винковцима,

- Држављанство РХ,

- Српкиња,

- Православка,

- Удана, мајка једног детета,

- Основна школа „Маркушица“ Маркушица,

- Средња медицинска школа у Краљеву,

- Правни факултет Нови Сад, дипломирани правник,

- Председница ОО СДСС-а општине Маркушица,

- Секретар Заједничког већа општина Вуковар,

- Члан Жупанијског већа српске националне мањине Вуковарско-сремске жупаније,

- Члан Управног већа Српског културног центра Вуковар,

- Потпредседница Жупанијског већа српске националне мањине Вуковарско-сремске жупаније.