ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

00.00.0000.Predsednik Srđan JEremić, mag.oec.

Jeremić Srđan, mag.oec.
rođen 05.03.1975. godine u Vukovaru, mesto prebivališta Borovo, Srbin pravoslavne vere, otac jednog deteta.
Osnovnu školu završio u Borovu, Gimnaziju u Vukovaru, a na Univerzitetu u Novom Sadu završio je Ekonomski fakultet u Subotici.
Nostrifikacijom diplome od strane Agencije za visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj priznat mu je akademski naziv magistar ekonomije.
Poslovni put započinje 2007. godine u tvornici Borovo d.d. prvo kao pripravnik, a nakon toga postaje samostalni referent nabave i prodaje, potom glavni referent nabave i prodaje – voditelj komercijale te dolazi do pozicije pomoćnika direktora.
Nakon lokalnih izbora 2005. godine izabran je za potpredsednika Opštinskog veća Opštine Borovo, na istoj funkciji nalazi se i od 2009.-2013. godine, a od 2013. godine do danas obavlja dužnost predsednika Opštinskog veća Opštine Borovo.
U sazivu skupštine Zajedničkog veća Opština u periodu od 2005. – 2009. godine član je skupštine ispred Opštinskog veća Opštine Borovo.
U protekla tri manadata većnik je u Veću srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije gde je u istom u prva dva mandata bio predsednik Odbora za privredu.
Trenutno je predsednik Nadzornog odbora komunalnog preduzeća Eko-Dunav d.o.o. iz Borova te Projekt centra Borovo gde ove funkcije obavlja na volonterskoj osnovi – bez naknade za rad.
Dodatno se obrazovao na većem broju seminara i tečaja o čemu poseduje diplome koje su priznate i upisane u radnu knjižicu.
Donedavno je bio Predsednik FK SLOGA BOROVO, a sada je tamo član Uprave. Član je i Upravnog veća dečijeg vrtića „Zlatokosa“ Borovo, Odbora za finansije i budžet Opštinskog veća Borovo te većeg broja udruženja.
Odlično se služi engleskim jezikom u govoru i pismu te pasivno nemačkim jezikom.