ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma


DOKUMENTI

Erdutski sporazum
Finansijski izveštaj za 2011. godinu
Trajnost Erdutskog sporazuma
Operativni plan rada za 2013. godinu
Pismo namere Vlade RH
Strateški plan 2009.-2013.
Odluka o osnivanju Zajedničkog veća opština
Kontakti osoba u Crvenom krstu u Srbiji
Годишњи извештај Одбора за медије и информисање за редовну Скупштину за протеклу 2014. годину
Izveštaj Odbora za obrazovanje, kulturu i sport za 2014.
Извештај о раду Одбора за људска права за 2014.
BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
Finansijski plan za 2016. godinu

Operativni plan za 2016. godinu
Plan nabave ZVO-a za 2016. godinu
Finansijski izveštaj za 2015. godinu
Izveštaj Odbora za medije za 2015. godinu
Izveštaj Odbora za privredu za 2015. godinu
Izveštaj Odbora za obrazovanje za 2015. godinu
Izveštaj Srpskog kulturnog centra za 2015. godinu
Izveštaj Odbora za ljudska prava za 2015. godinu
Operativni plan za 2017.godinu
Plan nabave ZVO-a za 2017.godinu
Finansijski plan za 2017.godinu
Izveštaj za 2016. godinu
Revidirani godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu
Plan nabave ZVO-a za 2018. godinu
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
STATUT ZVO-a
Finansijski plan za 2018. godinu
Operativni plan za 2018. godinu
Poslovnik o radu ZVO-a
Pravilnik o radu ZVO-a
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - izmene i dopune
Strateški plan 2018-2022
Operativni plan rada za 2019.
Plan nabave za 2019.
Financijski plan za 2019.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
Izmene i dopune Plana nabave Zajedničkog veća opština za 2019.g
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Одлука о измени и допуни Правилника о раду
Финансијски извештаји непрофитних организација
Извештај о раду ЗВО-а за 2018. годину