FOTOGRAFIJE - КЊИГЕ ЗА ЛЕКТИРУ УРУЧЕНЕ ДИРЕКТОРИМА ШКОЛА СА НАСТАВОМ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЋИРИЛИЧНОМ ПИСМУ