FOTOGRAFIJE - СЕДМА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА СЛАВОНИЈЕ, БАРАЊЕ И ЗАПАДНОГ СРЕМА